Omlouvání dětí: +420 417 823 883

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Nepřehlédněte...

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SÍBOVA 332,  MŠ ÁLÉSKÁ 264, MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ 275 A JESLÍ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ PRO ROK 2021/2022       Zápisy dětí do mateřských škol a jeslí  k datu 1.9.2021 (školní rok 2021/22) proběhnou vzhledem k mimořádným opatřením v letošním roce bez přítomnosti dětí.   Zápisy proběhnou v termínu od 2. do 16. května 2021.   Formuláře žádosti o přijetí budou k dispozici ke stažení na www stránkách města a školy, v papírové formě v každém zařízení.   Vyplněný formulář žádosti spolu s potvrzením dětského lékaře, kopií rodného listu a informovaným souhlasem je možno doručit: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze prostý email), poštou, osobně do jednotlivých zařízení (po předchozí telefonické domluvě).     Pro děti, které dovrší do 31.8.2021 pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.     Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.     Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, pro které je předškolní docházka od 1.9.2021 povinná.     Zákonný zástupce bude o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání informován nejdéle do 30 dní od odevzdání přihlášky a evidenčního listu do MŠ. Seznam přijatých dětí – registračních čísel – bude vyvěšen na dveřích školy a na webových stránkách školy:  http://sibova.ms-bilina.cz/        
Zpět

Aktuality

Maminka má svátek

Aktuality

Čtvrtek06.05.2021 Maminko má,ty jsi zlato,dám Ti sladkou pusu za to !!!

Přečíst více

Otvírá se naše školka, vstupte do ní kluk i holka

Aktuality

Čtvrtek06.05.2021 Vážení rodiče,od 10.5.2021 se naše mateřské školy otevírají pro všechny děti a bez testování.Těšíme se na Vás 

Přečíst více

ČÁRY MÁRY, BASTA FIDLI

Aktuality

Pondělí03.05.2021 Děti ze třídy Koťat si celý týden povídaly o tradici „pálení čarodějnic“, ale hlavně skládaly čarodějnickou zkoušku. Naučily se „Zaklínadlo baby Jagy“, při pohybových hrách létaly na koštěti a hledaly pří tom havěť do lektvarů. Také si z molitanových kostek postavily školu čar a kouzel, vyrobily si kouzelnou hůlku, pavoučí čelenku a krásnou čarodějnici z papíru. Na závěr je čekala zkouška z lektva…

Přečíst více

Čáry,máry

Aktuality

Pátek30.04.2021 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Přečíst více

Mláďata

Aktuality

Čtvrtek29.04.2021 Vškerá mláďata štěňata,jehňata,selata,králíčata venku se batolí,když to máma dovolí,jenom ta člověcí se těší do školky.

Přečíst více

JARNÍ KYTIČKY

Aktuality

Čtvrtek22.04.2021 "TULILY SE TULIPÁNY...." Děti ze třídy Berušek rozvíjely jemnou motoriku. Pracovaly s temperou - natíraly si ruku barvou,kterou si samy vybraly a při tom zjišťovaly pocity - šimrá,studí,..,pozadí vytvořily otisky pěnovou hubkou.

Přečíst více

OVOCNÝ STROM

Aktuality

Čtvrtek22.04.2021 Protože si děti ze třídy Koťat povídaly o stromech, keřích a plodech, které vyrostou z květů, tak si zkusily strom nakreslit. Nejprve si obkreslily ruku i s předloktím, vybarvily a rázem měly kmen stromu i s větvemi. Kolem větví tvořily pastelkami kola a nakreslily tak korunu stromu. Na závěr se sami rozhodly, jaké ovoce na stromě bude a také jaký hmyz a živočichy nakreslí na pozadí.

Přečíst více

ZÁPIS DO MŠ

Aktuality

Pondělí19.04.2021 Vážení rodiče, informace k zápisu do MŠ a formuláře ke stažení naleznete v rubrice ŠKOLKA→ZÁPIS DO MŠ.

Přečíst více

Jarní louka

Aktuality

Pátek16.04.2021 Děti si celý týden povídaly o jaru a proměnách v přírodě, které ho provází. Poslechly si pohádku „Jak přišlo jaro“a prohlížely si obrázky jarních květin. Naučily se říkanku „Sedmikráska“ a text písně „Petrklíč“. Při pohybové hře si hrály na kuřátka, která zobou zrní a sběrem malých papírových kuliček si procvičily špetkový úchop. Prsty a hlavně grafomotoriku si také procvičily při malování jarní l…

Přečíst více

Od 12.4. 2021-COVID 19-OPATŘENÍ

Aktuality

Středa07.04.2021 testování ve škole opatření ve školách opatření testování opatření ochrany dýchacích cest

Přečíst více

Přejít na stránku: 134567

Motto

Kdo si hraje - nezlobí

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz