Omlouvání dětí: +420 417 823 883

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Zpět
19.03.2024, MŠ Žižkovo údolí

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SÍBOVA 332,

MŠ ALÉSKÁ 264, MŠ ŽIŽKOVĚ ÚDOLÍ 275

PRO ROK 2024/2025

Zápis dětí na školní rok 2024/2025 do mateřských škol

proběhne dne 07. 05. 2024 od 8.00 -12.00 a 12.30 -15.00 hodin.

Pro děti, které dosáhnou do 31. 08. 2024 pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů

ředitelka mateřské školy.

Rodiče se dostaví do MŠ se svým dítětem a předloží při zápisu

občanský průkaz a rodný list dítěte.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, pro které je předškolní docházka od 01. 09. 2024 povinná.

Podrobné informace na www stránkách www.ms-bilina.cz

Pokud přesáhne počet přihlášených dětí kapacitu MŠ, bude se postupovat podle kritérií a dle individuální situace dítěte, přičemž budou přijaty děti s nejvyšším počtem bodů.

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

 

Dítě 1 rok před školou

přednost před všemi ostatními

 

Věk dítěte k 1.9.2024

4 roky

4 body

 

3 roky

3 body

 

méně než 3 roky

2 body

Trvalý pobyt dítěte

trvalý pobyt v obci

4 body

 

trvalý pobyt mimo obec

2 body

 

Při shodném počtu bodů se bude přihlížet k individuální situaci dítěte

 

Individuální situace

sourozenec dojíždějící do MŠ

1 bod

 

dvojčata, trojčata

1 bod

 

návštěva DS Dráček

1 bod


Motto

Kdo si hraje - nezlobí

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz