Omlouvání dětí: +420 417 829 128

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Nepřehlédněte...

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SÍBOVA 332,  MŠ ÁLÉSKÁ 264, MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ 275 A JESLÍ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ PRO ROK 2021/2022       Zápisy dětí do mateřských škol a jeslí  k datu 1.9.2021 (školní rok 2021/22) proběhnou vzhledem k mimořádným opatřením v letošním roce bez přítomnosti dětí.   Zápisy proběhnou v termínu od 2. do 16. května 2021.   Formuláře žádosti o přijetí budou k dispozici ke stažení na www stránkách města a školy, v papírové formě v každém zařízení.   Vyplněný formulář žádosti spolu s potvrzením dětského lékaře, kopií rodného listu a informovaným souhlasem je možno doručit: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze prostý email), poštou, osobně do jednotlivých zařízení (po předchozí telefonické domluvě).     Pro děti, které dovrší do 31.8.2021 pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.     Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.     Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, pro které je předškolní docházka od 1.9.2021 povinná.     Zákonný zástupce bude o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání informován nejdéle do 30 dní od odevzdání přihlášky a evidenčního listu do MŠ. Seznam přijatých dětí – registračních čísel – bude vyvěšen na dveřích školy a na webových stránkách školy:  http://sibova.ms-bilina.cz/        

Otvírá se naše školka, vstupte do ní kluk i holka

Aktuality

Vážení rodiče,od 10.5.2021 se naše mateřské školy otevírají pro všechny děti a bez testování.Těšíme se na Vás 

Přečíst více

Plánované akce

V tuto chvíli nemáme naplánované žádné akce.

Kalendář akcí

Distanční výuka ( předškoláci - 10. týden )

Aktuality

Úterý04.05.2021  Dobrý den všem, zasílám, teď už snad opravdu poslední, soubor dokumentů k 10. distančnímu týdnu. Budeme se na Vás těšit v příštím týdnu! S přáním krásného zbytku dne, MŠ Aléská. 

Přečíst více

A zase to zalévání - s novými konvičkami

Aktuality

Neděle02.05.2021 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Přečíst více

30. duben - ČARODĚJNICKÝ DEN

Aktuality

Neděle02.05.2021 V pátek jsme slavili čarodějnický den trochu netradičním způsobem. Vyrazili jsme si na túru a cílem naší cesty byla Bořeňská chata. Tam jsme měli za úkol přivázat čarodějnici, aby si nikoho večer nemo…

Přečíst více

Distanční výuka ( předškoláci - 9. týden )

Aktuality

Úterý27.04.2021 Zdroje: - pinterest.com - pracovní listy - Mateřská škola Rtyně v Podkrkonoší - "Těšíme se do školy" - Ilona Sedláčková, Kamila Flonerová, Ivana Maráková, Romana Šíchová (nakladatelství FRAGMENT)

Přečíst více

Starší aktuality


Motto

Naše školka kouzelná je, každý si tu moc rád hraje,
Dovádíme, lumpačíme, Nikdy se však nemračíme.
Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.
Jaro, léto, podzim, zima, na Aléské je to prima!

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz