Omlouvání dětí: +420 417 829 128

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Nepřehlédněte...

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SÍBOVA 332,  MŠ ÁLÉSKÁ 264, MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ 275 A JESLÍ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ PRO ROK 2021/2022       Zápisy dětí do mateřských škol a jeslí  k datu 1.9.2021 (školní rok 2021/22) proběhnou vzhledem k mimořádným opatřením v letošním roce bez přítomnosti dětí.   Zápisy proběhnou v termínu od 2. do 16. května 2021.   Formuláře žádosti o přijetí budou k dispozici ke stažení na www stránkách města a školy, v papírové formě v každém zařízení.   Vyplněný formulář žádosti spolu s potvrzením dětského lékaře, kopií rodného listu a informovaným souhlasem je možno doručit: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze prostý email), poštou, osobně do jednotlivých zařízení (po předchozí telefonické domluvě).     Pro děti, které dovrší do 31.8.2021 pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.     Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.     Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, pro které je předškolní docházka od 1.9.2021 povinná.     Zákonný zástupce bude o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání informován nejdéle do 30 dní od odevzdání přihlášky a evidenčního listu do MŠ. Seznam přijatých dětí – registračních čísel – bude vyvěšen na dveřích školy a na webových stránkách školy:  http://sibova.ms-bilina.cz/        
Zpět
04.05.2021, MŠ Aleská

Dokumenty ke stažení

Potvrzení školkovné

čestné prohlášení

1. TÝDEN

Jarní písnička

Grafomotorika

Pohybová hra

Pohádka

Výtvarná výchova

Doplňovačka

Dokreslování

Báseň

Když paprsek zaťuká

2. TÝDEN

Artikulační cvičení - R

Eliška

Hádanky 

Jazykolam

Vyprávěj, co se talo na zahradě

Zdrobněliny

zvířátka

Básnička

Budka

Co k čemu patří?

Geometrické tvary

Grafomotorika

Moje maminka

Vývojivá stádia

10 rozdílů

3. TÝDEN

pv-sněženky

zajíček počítáček

stejná vejce

jóga

velikonoční hra

básnička

cvičení zajíček

malovaná říkanka

malované čtení

prac. list počítání

stínohra

4. TÝDEN

bludiště

grafomotorika

grafomotorika2

najdi 2. polovinu

počítání

šablona 1

šablona 2

šablona 3

6. TÝDEN

básnička Semafor

grafomotorika dopravní prostředky

grafomotorika dopravní prostředky 2

grafomotorika dopravní prostředky 3

písnička - Letadlo

písnička - Vláček

rozstříhej a slož (těžká verze)

rozstříhej a slož

stíny dopravní prostředky

stíny

vybarvi geomatrické tvary

zakroužkuj správné číslo

zrakové vnímání

spojování zvířecích domků

spojování

7. TÝDEN

báseň

co do řady nepatří

grafomotorika

hádanky Ř

jaké je moře

koloběh vody

o vody

pracovní činnost žralok

pracovní činnost chobotnice

artikulační cvičení R

artikulační cvičení Ř

artikulační cvičení Ř 2

příběh

význam slov

8. TÝDEN

básnička-povolání

doplňovačka

grafomotorické cvičení - nářadí

grafomotorické cvičení - šiju, šiju

hádanka

hádanka 2

hrajeme si na řemesla 

kdo jsem - omalovánka 

omalovánka 

omalovánka 2 

omalovánka 3

omalovánka 4 

piseň - Pekař peče housky 

píseň - Pekla vdolky 

poznávačka, omalovánka 

pracovní list - povolání 

výtvarná a pracovní činnost - koláče 

výtvarná a pracovní činnost - rohlíky  

báseň - Beránky a ovečky 

báseň - Kočička 

doplňovačka 

grafomotorické cvičení - ovečka 

grafomotorické cvičení - žabička 

grafomotorické cvičení - kočička 

hádanky 1

hádanky 2

píseň - Pásla ovečky část 1.

píseň - Pásla ovečky část 2. 

pohybová činnost - nácvik jógových pozic 

pracovní činnost 

pracovní list - přiřaď maminku l mláďátku

pracovní list - priřaď správný ocásek 

pracovní list - zvířátka a jejich domečky 

výtvarná činnost - domácí zvířátka 

9. TÝDEN

čarodějnice

básnička

geom. tvary-hledání, počítání

geometrické tvary - písnička

kostky - počítání

počítání prstíků

počítání a vybarvování - panáček

pracovní list - grafomotorika

předškolák, co musím umět

spojovačka

taška z papíru

vybarvuj podle předlohy

10. TÝDEN

báseň Maminka

píseň - Máminy oči

píseň - Maminko

joga se sluníčkem 

namaluj svou maminku 

namaluj svou rodinu 

grafomotorika - klubíčka 

grafomotorika - maminčiny vlásky 

pracovní list - cesta k mamince

pracovní list - navlékání korálků 

příběh - Proč maminka Adámka nechce? 1

příběh - Proč maminka Adámka nechce ? 2


Motto

Naše školka kouzelná je, každý si tu moc rád hraje,
Dovádíme, lumpačíme, Nikdy se však nemračíme.
Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.
Jaro, léto, podzim, zima, na Aléské je to prima!

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz