Omlouvání dětí: +420 417 823 860

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Nepřehlédněte...

NOVÉ ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU   Vážení rodiče, prosíme o spolupráci z vaší strany.   Došlo ke změně bankovního účtu MŠ, veškeré platby zasílejte prosím na nový účet: 332005/2700 (UniCreditBank).   Variabilní symboly zůstávající beze změn. Děkujeme za spolupráci
Zpět
01.02.2023, Jiřina Ondráková

Myšky

Školní rok 2022/23

Třídní učitelky:
Hovorková Radka,DiS. a Mgr. Lenka Frantová

třídní vzdělávací program a jeho zaměření

„Myšky jedou vláčkem teď,objevovat celý svět“

V souladu a platnou legislativou pro předškolní vzdělávání je v této třídě nižší počet dětí. V současné době máme zapsáno 15 dětí, o které pečují 2 kvalifikované učitelky a 1 provozní pracovnice. 

Ve třídě Myšek jsou děti ve věku od 2 do 3  let. Zaměření třídy – umožňovat co nejméně zatěžující a stresující adaptaci dětí v prostředí MŠ, postupné odpoutávání od rodičů, osamostatňování a získávání potřebných sebeobslužných návyků a dovedností.

Dětem nabízíme pestré činností, které se zaměřují na celkový rozvoj jejich osobnosti (jedná se o rozvoj hrubé a jemné motoriky, zrakového, sluchového a prostorového vnímání, paměti, řeči, fantazie, představivosti a dalších oblastí).

Do všech činností denně zařazujeme pohybové aktivity a seznamujeme děti s rozličným tělovýchovným náčiním (stuhy, kruhy, kužely, molitanové kostky, padák apod.).  Seznamujeme je také s cvičením na nářadích (lavičkách, klouzačkách, žíněnkách, žebřinách, …). Do tohoto cvičení se vždy zapojí všechny děti.

Pohyb je rovněž součástí většiny písní a říkadel. Při zpěvu často využíváme  rytmické a melodické nástroje (Tyto činnosti patří u dětí mezi nejoblíbenější).

Sebeobsluha, kterou děti zvládají při nástupu do zařízení.

Oblékání : některé děti zvládnou s dopomocí tepláky ( připravíme je jak patří ), ostatní části oblečení ještě sami nezvládají. Během roku po dětech požadujeme, aby si po toaletě sami natáhly spodní prádlo a tepláky( a my je pak pouze upravíme ). Bačkorky zvládnou pouze některé děti ( často mívají bačkorky na zapínání ), boty spíše nezvládají.

Pleny: většina dětí je v tomto věku během dne už bez plen, ale často ještě mají jednorázovou plenu na spaní po obědě.

Toaleta : dojdou si již samy na malý záchod ( většinou po několika dnech rozkoukávání ) , mytí rukou a utírání do ručníku zvládají. Většinou si brzo zafixují značku, která jim byla přidělena.

Jídlo : vydrží sedět u stolečku na dobu jídla ( ale musí nejprve přivyknout, z domova jsou zvyklé spíše od stolu utíkat ). Hrneček udrží, ale pití jim často kape, protože ho moc nahýbají. Lžíci drží, ale každý po svém. Trénujeme správný úchop. Snažíme se děti vést k tomu, aby jedly samy.

Dudlík by již děti mít neměly. Také po začátku necháváme dětem jejich hračku (samozřejmě vhodnou – velikostně, tvarem, materiálem atd. ), něco co jim připomíná domov, aby adaptace proběhla plynule.

Spaní je individuální – některé děti začínají rovnou se spaním, u dětí více fixovaných volíme nejdříve raději několik dní odchod po obědě.

Naší hlavní a důležitou zásadou je důslednost při dodržování denního režimu a časté opakování.

                         

                          -Motto

V naší školce, tam se rádi máme, na ostatní zavoláme:
"Pojď si, s námi hrát, čeká tě tu kamarád!"
Děti ty se u nás mají, pohádky tu poslouchají.
Také kreslí, malují, podle hudby tancují.

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz