Omlouvání dětí: +420 417 823 860

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Zpět
05.09.2023, Jiřina Ondráková

Pastelky

Školní rok 2023/24

Třídní učitelky:
 Andrea Jedličková Dis. a Bc. Blanka Hedbávná

Asistent pedagoga: Renata Vítová

třídní vzdělávací program a jeho zaměření 

   "S pastelkami kreslit psát, učite se a poznávat"

Ve třídě Pastelek jsou děti ve věku od 5 až do 6-ti let. Třída je specificky zaměřená na : rozvoj osobnosti dítěte, na rozšiřování a upevňování získaných návyků a dovedností, na samostatnější myšlení, rozhodování a jednání, umět komunikovat, vytvořit si hlubší vztah k učitelce i k dětem ve třídě, spolupracovat, nemyslet jen sám na sebe, rozhodovat o svých činech a být za ně zodpovědný, předcházet konfliktům, umět se domluvit, ovládat svoje city, získávání nových informací o živé - neživé přírodě a jejich proměnách, rozvíjení jemné motoriky rukou, na přípravu dítěte pro vstup do základní školy. Příprava na školu je součástí každodenních činností. 

Pro děti, které se chystají v letošním školním roce k zápisu do první třídy jsou připraveny činnosti, které dále rozvíjejí vědomosti a znalosti získané při činnostech v rámci vzdělávacího programu. Krom pracovních listů využíváme mnoho didaktických pomůcek,které máme ve třídě.

Činnosti, na které se zaměřujeme:

  • Rozvoj slovní zásoby, gramatické stránky řeči, motoriky mluvidel a ruky
  • Rozvoj sluchového vnímání
  • Rozvoj koncentrace pozornosti, postřehu a procvičování logického myšlení
  • Rozvoj prostorové představivosti a kombinačních schopností
  • Procvičování zrakové analýzy a syntézy, koordinace zraku a pohybu ruky

Tablety ve vzdělávacím procesu

Využíváme je jako vzdělávací pomůcku, pro zpestření nabízených činností, které vedou k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte. Hlavně při individuální práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Při plnění úkolu mají děti možnost učit se, rozvíjet slovní zásobu, procvičovat grafomotoriku, pozornost a hlavně rozvíjet myšlenkové operace. Používáme aplikace, které vedou k jejich všestrannému rozvoji a jsou přínosem pro vzdělávání v mateřské škole. Také máme s dětmi vytvořena pravidla používání tabletů a vedeme je k jejich respektování.

                   

     Motto

V naší školce, tam se rádi máme, na ostatní zavoláme:
"Pojď si, s námi hrát, čeká tě tu kamarád!"
Děti ty se u nás mají, pohádky tu poslouchají.
Také kreslí, malují, podle hudby tancují.

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz