Omlouvání dětí: +420 417 823 860

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Zpět
09.02.2024, Jiřina Ondráková

O školce

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu Mateřská škola Bílina - Síbova. Najdete ji  na okraji sídliště Pražské předměstí II. v klidném prostředí v blízkosti autobusové zastávky MHD. V provozu máme tři třídy. Třídy jsou pro děti od tří let s maximálním počtem  25 dětí ve třídě.Jsou prostorné, mají vlastní hernu, vchod, šatnu. U každé třídy je přípravna jídla - kuchyňka, kde se vydává jídlo pro děti.

O děti se stará 6 kvalifikovaných učitelek, 2 asistentky pedagoga a 1 školní asistent, 2 kuchařky a 2 uklízečky. Spolupráce učitelek i celého kolektivu je samozřejmostí. Vytvoření přátelského a příjemného prostředí je snahou všech.

Kam chodíme ven

Okolo mateřské školy je  zahrada se 2 pískovišti a  hřištěm které umožňuje dětem rozmanité pohybové i další aktivity.  Vybavení zahrady postupně modernizujeme.  V blízkosti školy je rozmanitá příroda, bohatá na různé ekosystémy – najdeme zde louky, pole, jehličnaté a listnaté lesíky a remízky, které využíváme jak k pobytu venku, tak k poznávání přírody.  

Kam jezdíme na výlety

Pořádáme pro děti výlety, účastníme se akcí pořádaných DDM v Bílině, navštěvujeme Městskou knihovnou, představení v Divadle Rozmanitostí v Mostě, v Městském divadle v Bílině

Naše pravidelně se opakující akce: Halloween, Mikulášská nadílka, Pohádkový bál, Srdíčkový den, Čarodějnický rej, Barevný týden, Jóga pro děti, Plavecký výcvik, Jarní a vánoční dílnička s rodiči, Vítání občánků, soutěž Bořeňská čarodějnice.

A co více...

Spolupracujeme s MŠ Žižkovo údolí a MŠ Aléská, DDM.


Motto

V naší školce, tam se rádi máme, na ostatní zavoláme:
"Pojď si, s námi hrát, čeká tě tu kamarád!"
Děti ty se u nás mají, pohádky tu poslouchají.
Také kreslí, malují, podle hudby tancují.

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz