Omlouvání dětí: +420 417 823 860

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Nepřehlédněte...

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SÍBOVA 332,  MŠ ÁLÉSKÁ 264, MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ 275 A JESLÍ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ PRO ROK 2021/2022       Zápisy dětí do mateřských škol a jeslí  k datu 1.9.2021 (školní rok 2021/22) proběhnou vzhledem k mimořádným opatřením v letošním roce bez přítomnosti dětí.   Zápisy do MŠ proběhnou v termínu od 2. do 16. května 2021. Pouze v tomto termínu budou přijímány i Vaše přihlášky.     Formuláře žádosti o přijetí budou k dispozici ke stažení na www stránkách města a školy, v papírové formě v každém zařízení.   Vyplněný formulář žádosti spolu s potvrzením dětského lékaře, kopií rodného listu a informovaným souhlasem je možno doručit: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze prostý email), poštou, osobně do jednotlivých zařízení (po předchozí telefonické domluvě).     Pro děti, které dovrší do 31.8.2021 pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.     Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.     Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, pro které je předškolní docházka od 1.9.2021 povinná.     Zákonný zástupce bude o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání informován nejdéle do 30 dní od odevzdání přihlášky a evidenčního listu do MŠ. Seznam přijatých dětí – registračních čísel – bude vyvěšen na dveřích školy a na webových stránkách školy:  http://sibova.ms-bilina.cz/        
Zpět
06.04.2021, MŠ Aleská

DISTANČNÍ VÝUKA

Plány distanční výuky

 Téma: "S CHUTÍ DO TOHO A VŠE JE HOTOVO"  6.4.-9.4.

 • shrnutí poznatků o knihách, pohádkách, jaru a jarních svátcích
 • učit se dokončit započatou činnost
 • rozvíjet soustředěnost, trpělivost, pečlivost při práci
 • příprava k zápisu

Náměty, odkazy, inspirace 

Naleznete v této rubrice níže či na vašem emailu, které jsme vám poslali z adresy mssibova.domaciuceni@seznam.cz.

Plány distanční výuky

 Téma: "KOLEDNÍCI JDOU, POMLÁZKY NESOU!" 29.3.-2.4.

 • seznamovat se s tradicemi, lidovými zvyky a symboly Velikonoc
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • příprava k zápisu

Náměty, odkazy, inspirace k tématu

Velikonoce svátky jara

Velikonoční koledy

Beránek

Košík s vajíčky

Kraslice1

Kraslice2

Slepička

Zajíček

Další odkazy

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8147-sikulove-zajicek-z-vlny

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5308-chaloupka-na-vrsku-jak-se-pomlazky-ztratily

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5203-proc-mame-velikonoce

Plány distanční výuky

 Téma: SLUNCE VOLÁ NA SNĚŽENKU: "JARO, JARO UŽ JE VENKU!" 22.3.-26.3.

 • charakteristické znaky jara
 • změny v přírodě okolo nás, počasí
 • první jarní květiny, prohlubování poznatků o jarní přírodě, úcta k rostlinnému společenství
 • příprava k zápisu

Náměty, odkazy, inspirace k tématu

Vyháníme zimu a voláme jaro

Zlatý klíč za splnění první části

Další odkazy

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4052-proc-mame-rocni-obdobi

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5309-chaloupka-na-vrsku-jak-pistalka-pomohla

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7102-capi-hnizdo

Zábavné odkazy ohledně přípravy k zápisu

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5193-jak-si-vyrobit-hra-s-geometrickymi-tvary

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5194-jak-si-vyrobit-ciselna-skladacka

Pravidla a informace k distanční výuce

Děti s povinným předškolním vzděláváním mají distanční výuku povinnou, proto prosím sledujte pravidelně informace, a náměty či odkazy, které se budou průběžně měnit. Materiály si můžete stáhnout nebo se domluvit s paní učitelkou o převzetí materiálů v MŠ (pouze po předchozí telefonické dohodě 607655426).

Vypracované materiály prosím zasílejte na email: mssibova.domaciuceni@seznam.cz

nebo připravujte k nahlédnutí a založení do portfolia předškoláka po znovuotevření MŠ.(Děti donesou do MŠ.)Motto

V naší školce, tam se rádi máme, na ostatní zavoláme:
"Pojď si, s námi hrát, čeká tě tu kamarád!"
Děti ty se u nás mají, pohádky tu poslouchají.
Také kreslí, malují, podle hudby tancují.

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz