Omlouvání dětí: +420 417 823 860

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Nepřehlédněte...

Hledáme učitelku a asistenta pedagoga s odpovídající kvalifikací dle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících nástupem dle dohody. Praxe u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vítána. Životopis zasílejte na email ms.sibova@bilina.cz
Zpět
19.03.2024, Jiřina Ondráková

ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SÍBOVA 332,

MŠ ALÉSKÁ 264, MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ 275

PRO ROK 2024/2025

 

 

Zápis dětí na školní rok 2024/2025 do mateřských škol

proběhne dne 07. 05. 2024 od 8.00 -12.00 a 12.30 -15.00 hod.

 

 

 

Pro děti, které dosáhnou do 31. 08. 2024 pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů

ředitelka mateřské školy.

 

Rodiče se dostaví do MŠ se svým dítětem a předloží při zápisu

občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, pro které je předškolní docházka od 01. 09. 2024 povinná.

 

 

Podrobné informace na www stránkách www.ms-bilina.cz

Pokud přesáhne počet přihlášených dětí kapacitu MŠ, bude se postupovat podle kritérií a dle individuální situace dítěte, přičemž budou přijaty děti s nejvyšším počtem bodů.

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

 

Dítě 1 rok před školou

přednost před všemi ostatními

 

Věk dítěte k 1.9.2024

4 roky

4 body

 

3 roky

3 body

 

méně než 3 roky

2 body

Trvalý pobyt dítěte

trvalý pobyt v obci

4 body

 

trvalý pobyt mimo obec

2 body

 

Při shodném počtu bodů se bude přihlížet k individuální situaci dítěte

 

Individuální situace

sourozenec docházející do MŠ

1 bod

 

dvojčata, trojčata

1 bod

 

návštěva DS Dráček

1 bod

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                              Jana Žáčková

                                                                                              ředitelka MŠ

 

V Bílině dne 19. 03. 2024


Motto

V naší školce, tam se rádi máme, na ostatní zavoláme:
"Pojď si, s námi hrát, čeká tě tu kamarád!"
Děti ty se u nás mají, pohádky tu poslouchají.
Také kreslí, malují, podle hudby tancují.

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz