Omlouvání dětí: +420 417 823 883

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Nepřehlédněte...

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SÍBOVA 332,  MŠ ÁLÉSKÁ 264, MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ 275 A JESLÍ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ PRO ROK 2021/2022       Zápisy dětí do mateřských škol a jeslí  k datu 1.9.2021 (školní rok 2021/22) proběhnou vzhledem k mimořádným opatřením v letošním roce bez přítomnosti dětí.   Zápisy proběhnou v termínu od 2. do 16. května 2021.   Formuláře žádosti o přijetí budou k dispozici ke stažení na www stránkách města a školy, v papírové formě v každém zařízení.   Vyplněný formulář žádosti spolu s potvrzením dětského lékaře, kopií rodného listu a informovaným souhlasem je možno doručit: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze prostý email), poštou, osobně do jednotlivých zařízení (po předchozí telefonické domluvě).     Pro děti, které dovrší do 31.8.2021 pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.     Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.     Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, pro které je předškolní docházka od 1.9.2021 povinná.     Zákonný zástupce bude o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání informován nejdéle do 30 dní od odevzdání přihlášky a evidenčního listu do MŠ. Seznam přijatých dětí – registračních čísel – bude vyvěšen na dveřích školy a na webových stránkách školy:  http://sibova.ms-bilina.cz/        
Zpět
08.04.2021, MŠ Žižkovo údolí

DISTANČNÍ VÝUKA

Ptáčci v hnízdě

Joga-zdroj čas.Sluníčko

Zpívej jako ptáčci-zdroj čas.Šikulka

Procvič si zrakové vnímání

Grafomotorika

Doplň text podle obrázku - zdroj čas.Šikulka

Cvičení,říkanky,vyprávění podle obrázku

Hra s kuřátky-zdroj čas.Dráček

Hody hody doprovody

Domaluj obrázky

Cesta pro beránky -zdroj čas.Puntík

Velikonoční přání

Počítání - zdroj čas.Dráček

Grafomotorika

Velikonoční vystřihovánka

Velikonoční joga - zdroj čas.Sluníčko

Počítání vajíček

Zakroužkuj co patří k Velikonocům

Velikonoční symboly,zvyky a tradice

O zajíčkovi Kuliferdovi

Velikonoce  POČTY

Velikonoce - zvyky a tradice

Řeřichové hlavy

Malování se solí zdroj čas.Puntík

Hádanky a říkanky

Pracovní list - POMLÁZKY

Pohádka -zdoj čas.Šikulka

Omalovánka - zdroj čas.Šikulka

Obtáhni a domaluj zajíčky

Zápichy do travičky- zdroj časopis Puntík

Zápich do travičky BERÁNEK

Kočičí bratři - zdroj časopis Šikulka

Bludiště - zdroj časopis Škulka

Zápichy do travičky - zdroj časopis Puntík

Zápich - Beránek

Kočičí bratři - časopis Šikulka

Bludiště -zdroj časopis Šikulka

Pracovní list - trpaslíci

Pohádková omalovánka

Pohádka O Sněhurce a hry

Písnička Tři čuníci

Cvičení s říkankou

Jarní hádanky

Papírové květiny

Seznam s jarními květinami

Dokonči větu podle obrázku

Omalovánka pro rozvoj graf.

Zábava plná vitamínů

Malování s básničkou

Procvičení jazýčka s pohádkou

Pracovní list 3 prasátka

Pohádka O třech prasátkách

Zakroužkuj co nepatří do řady

Mláďatka

Cvičení se zvířátky

Básnička o kohoutkovi ...

Kohoutek a slep. z ruliček

vyprávěj pohádku podle obr.

spoj číslo s kravičkou

poh.O kohoutkovi

graf.domaluj vejce

říkanka s pohybem

jarní hádanka

graf.-domaluj kytičky

názvy květin

najdi cestu ke sněženkám

jaro grafomotorika

jarní procházka 2

jarní proch.1

tulipán skládačka

Počty pr.list

Seznam s jarními květinami

Jarní hádanky

Papírové květiny

Dokonči větu ..

Jarní básnička

Sněženková víla

Jarní slunce - písnička

Jarní pracovní list

Pohádkové hádanky

Pracovní listy pocity

Papírové divadlo

Doplníme rým 


Motto

Kdo si hraje - nezlobí

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz