Omlouvání dětí: +420 417 823 883

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Zpět
27.08.2020, MŠ Žižkovo údolí

Pokyny k novému školnímu roku 2020-21

Pokud jsou u žáka příznaky (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) patrné již při příchodu do školy, není vpuštěn do budovy školy – v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, jinak to zákonnému zástupci neprodleně oznámit.

Jestliže se příznaky objeví ve škole, okamžitě musí dojít k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte. Poté je třeba kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Jakékoli osobě s přetrvávajícími příznaky, které jsou projevem chronické nemoci, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy jen v případě, když prokáže, že netrpí infekční nemocí.

V případě výskytu covidu se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.

„Škola pak neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, zákonné zástupce nezletilých dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele.“

Prohlášení o bezinfekčnosti netřeba

Od rodičů dětí se  před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy ani závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách či kurzech, PŘESTO POŽADUJEME PO RODIČÍCH, ABY VSTUPOVALI DO MŠ  POUZE S ROUŠKOU.

U vstupu do budovy školy, jsou dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
Motto

Kdo si hraje - nezlobí

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz