Omlouvání dětí: +420 417 823 883

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Zpět
25.05.2020, Jiřina Ondráková

Ošetřovné a podmínky provozu mateřské školy a jeslí od 25.5.2020

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL I JESLÍ BUDE OBNOVEN  25.5.2020.

Do mateřské školy mohou nastoupit pouze naprosto zdravé děti.

Dítě se zjevnými příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude přijato. /rýma, kašel, teplota/

 V případě, že se jedná o alergie, je nutné doložit vyjádření lékaře, jinak dítě nebude přijato.

Docházka do MŠ není povinná, každý zákonný zástupce si zvolí,  zda bude dítě do MŠ docházet.

Před nástupem do MŠ musí rodiče podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách MŠ, ve složce ŠKOLKA – DOKUMENTY K STAŽENÍ, bude take k dispozici v tištěné podobě  v každé mateřské škole, i jeslích

 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 

- zakrytí úst a nosu ochrannou rouškou

- dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné

  např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

- minimalizovat velké shromažďování osob před školou;

 

- před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými

  opatřeními

 

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

Pro rodiče je v hale každé školy k dispozici desinfekce, kterou, prosím, použijte při příchodu do zařízení. Vaše dítě si bude mýt ruce ihned po přijetí do třídy.

 

Škola má k dispozici bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

Pokud bude dítě během dne vykazovat dítě některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O skutečnosti bude informována  spádová hygienická stanice.

 

Všechny místnosti a povrchy, se kterými budou děti přicházet do styku, budou několikrát denně desinfikovány.

 

Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.

Děti budou vedeny k častému – velmi pečlivému mytí rukou, zvlášť před jídlem.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. V případě těchto příznaků u vašeho dítěte nebo u vás okamžitě hlašte v mateřské škole!!!

 

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.
 

Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky.

 

Žádost o ošetřovné a výkaz péče pro ČSSZ si můžete vyzvednout v kanceláři MŠ.

 

Stravné za období  25.-31.5.  a  stravné + školné za měsíc červen 2020  budeme vybírat hotově v těchto dnech:

MŠ Síbova    15.6.2020

MŠ + Jesle  Žižkovo údolí       16.6.2020

MŠ Aléská     17.6.2020

 

nebo po telefonické dohodě s vedoucí školní jídelny – tel.: 777 281 483

 

Vzniklé přeplatky za období  leden – červen vám budou vráceny v měsíci červenci na účet, uvedený na přihlášce ke stravování.

 


Motto

Do těch našich jesliček, chodí hodně dětiček.
Tetičky je mají rády, hrají si tam s kamarády.

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz