Omlouvání dětí: +420 417 823 860

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Nepřehlédněte...

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SÍBOVA 332, MŠ ALÉSKÁ 264, MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ 275 PRO ROK 2023/2024     Zápis dětí na školní rok 2023/2024 do mateřských škol proběhne dne 04. 05. 2023 od 8.00 -12.00 a 12.30 -15.00 hod.       Pro děti, které dosáhnou do 31. 08. 2023 pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.       Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.   Rodiče se dostaví do MŠ se svým dítětem a předloží při zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte.   Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, pro které je předškolní docházka od 01. 09. 2023 povinná.     Podrobné informace na www stránkách www.ms-bilina.cz
Zpět

Aktuality

Mikulášská nadílka u Soviček

Aktuality

Čtvrtek08.12.2022 Mikuláš, Mikuláš plný košík nese, celý je ohnutý, hlava se mu třese. Sladkosti, ovoce, čertík přidal uhlí, my jim pěkně zazpíváme,  a budeme hodní.

Přečíst více

Mikuláš u Myšek

Aktuality

Čtvrtek08.12.2022 Mikuláše zvoní, cinká, nakukuje do okýnka.  Malé děti ze třídy Myšiček navštívil Mikuláš, čert a andílek. I když některé dětičky plakaly, byly Myšičky moc šikovné a vyzpívaly si od nich sladkou odměnu.

Přečíst více

Vánoční andílci u Soviček

Aktuality

Čtvrtek08.12.2022 Sovičky se těší na výstavu "Adventní čas s anděly" kamenosochařů Jitky a Marcely Stoklasových do Výstavní síně U Kostela u nás v Bílině. Také přispěly vytvořenými andílky. Podívejte se na jejich andělský orchestr.

Přečíst více

Myšičky se připravují na návštěvu Mikuláše

Aktuality

Čtvrtek08.12.2022 Leze z pekla, leze čert, a to není žádný žert. Po světě se rozhlíží, a zlobidla vyhlíží.

Přečíst více

Portfolia u Včeliček

Aktuality

Čtvrtek08.12.2022 Jak jsem velký, šikovný a jak rostu? Všem dětem u Včeliček zakládáme portfolio žáka. Pomalu ale jistě se nám plní. A věřte,, že toho o mě hodně vypoví.

Přečíst více

Včelky zdobily stromeček

Aktuality

Čtvrtek08.12.2022 Hurá! Brzy budou Vánoce - zdobení stromečku vykouzlí krásné úsměvy. Už vánoce ve školce září, ať se i vám v přípravě daří.

Přečíst více

Beseda v myslivně pro naše Včeličky

Aktuality

Čtvrtek08.12.2022 Děti si návštěvu opravdu užili. Pohladila si několik kůží a osahaly si parohy a růžky lesní zvěře. U krmelce se děti snažily, aby zvířátka neměla hlad.

Přečíst více

Návštěva Soviček u pana myslivce

Aktuality

Středa07.12.2022 Na konci listopadu jsme navštívili Myslivecké sdružení Bořeň, kde nám myslivec pan Pavel Edelmann ukázal spoustu zajímavých věcí. Viděli jsme různé druhy paroží, srsti a dověděli jsme se o způsobu života některých lesních zvířat. Ukázal nám lesní roh, svoji pušku a velmi pěkné rekvizity lesních zvířátek, které obstaralo naše město. Bylo to velmi podařené dopoledne. Děkujeme.

Přečíst více

Fond Sidus - získání certifikátu - MŠ Síbova pomáhá nemocným dětem

Aktuality

Úterý22.11.2022 Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, že si zakoupili sešítky s lepíky a zúčastnili se tak sbírly pro nemocné děti prostřednictvím Fondu Sidus.

Přečíst více

Sférické kino v MŠ : Barney a Beenie – velké podmořské dobrodružství

Aktuality

Pátek18.11.2022 Ve školce se nám v úterý objevila velká nafouklá kopule - sférické kino. Děti si uvnitř tohoto kina mohly pohodlně sednout i lehnout a pozorovat poučný film o živočiších žijících v mořích a oceánech. Kamarádi rybka Barney a želva Beenie je seznámili s ostatními živočichy v moři a v oceánu jako medůzami, rejnokem, delfínky, hvězdicemi a jinými. Prozradili dětem své poslání, a to udržovat čistotu sv…

Přečíst více

Přejít na stránku: 2359

Motto

V naší školce, tam se rádi máme, na ostatní zavoláme:
"Pojď si, s námi hrát, čeká tě tu kamarád!"
Děti ty se u nás mají, pohádky tu poslouchají.
Také kreslí, malují, podle hudby tancují.

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz