Omlouvání dětí: +420 417 829 128

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Zpět
06.03.2023, Jiřina Ondráková

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SÍBOVA 332, MŠ ALÉSKÁ 264, MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ 275

PRO ROK 2023/2024

 

 

Zápis dětí na školní rok 2023/2024 do mateřských škol

proběhne dne 04. 05. 2023 od 8.00 -12.00 a 12.30 -15.00 hod.

 

 

 

Pro děti, které dosáhnou do 31. 08. 2023 pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

 

Rodiče se dostaví do MŠ se svým dítětem a předloží při zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, pro které je předškolní docházka od 01. 09. 2023 povinná.

 

 Pokud přesáhne počet přihlášených dětí kapacitu MŠ, bude se postupovat podle kritérií a dle individuální situace dítěte, přičemž budou přijaty děti s nejvyšším počtem bodů.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024Dítě 1 rok před školou

přednost před všemi ostatními

Věk dítěte k 1.9.2023

4 roky

4 body

3 roky

3 body

méně než 3 roky

2 body

Trvalý pobyt dítěte

trvalý pobyt v obci

4 body

trvalý pobyt mimo obec

2 bodyPři shodném počtu bodů se bude přihlížet k individuální situaci dítěteIndividuální situace

sourozenec docházející do MŠ

1 bod

dvojčata, trojčata

1 bod

návštěva jeslí

1 bodJana Žáčková

ředitelka MŠV Bílině dne 02. 03. 2023


Motto

Naše školka kouzelná je, každý si tu moc rád hraje,
Dovádíme, lumpačíme, Nikdy se však nemračíme.
Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.
Jaro, léto, podzim, zima, na Aléské je to prima!

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz