Omlouvání dětí: +420 417 829 128

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Zpět
12.09.2018, MŠ Žižkovo údolí

1. třída

Od září 2017 jsou do 1.tř. naší MŠ zařazeny  děti mladší 3 let.

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let,  ale je nutné si uvědomovat  specifika mladších dětí .

Pro dvouleté dítě je nejčastěji MŠ první sociální zkušeností mimo rodinu.Učitelka se stává

pro  dítě  zástupcem rodiče, je dítěti jistotou a oporou v běžném dění   i v budování vztahů

s vrstevníky.

Dvouleté dítě se učí nápodobou,,situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou.

Dítě mladší tří let projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává

všemi smysly. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují.

Často vyžaduje opakování činností, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu.

Vhodné je střídání nabídky činností, trénování návyků a praktických dovedností, ponecháním

co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

Výchovná péče dětí do tří let je zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností,

pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků,

přiměřených věku dítěte, zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém

vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí.

 

 

      


Motto

Naše školka kouzelná je, každý si tu moc rád hraje,
Dovádíme, lumpačíme, Nikdy se však nemračíme.
Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.
Jaro, léto, podzim, zima, na Aléské je to prima!

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz